сетка проволочная штукатурная тканая квадрат 5х5 мм толщина 1.6 мм гост

..

Акт категоріювання оід

У нас вы можете скачать акт категоріювання оід в fb2, txt, PDF, EPUB, doc, rtf, jar, djvu, lrf!

Цей нормативний документ призначений для організування робіт з категоріювання об'єктів. Його положення поширюються на центральні і місцеві органи державної виконавчої влади, місцеві Ради народних депутатів та їх органи, на військові частини всіх військових формувань, на підприємства, установи й організації всіх форм власності, представництва України за кордоном і громадян, які володіють, користуються та розпоряджаються ІзОД. Створення системи технічого захисту інформації. Цей нормативний документ призначений для організації робіт з категоріювання об'єктів. Положення цього документа тимчасово поширюються на центральні і місцеві. генеральний план ОІД (додаток Б); Категоріюванню підлягають про єкти, в які обговорюється, мається, пересилається, приймається, перетворюється, накопичується, обробляється, відображається і зберігається інформація із обмеженим доступом (ІзОД). До про єктів, що підлягають категоріюванню, відносяться  «Віпіком». Пірожок П.П. АКТ. обстеження об'єкта інформаційної діяльності. м. Дніпропетровськ «20» апреля р. 3. провести категоріювання приміщення робочого місця, про скласти акт;. та приймати в дослідну експлуатацію робочого місця, про що скласти акти;. попередні випробування та приймання в дослідну експлуатацію робочого. акт обстеження ОІД;; протокол спеціальних досліджень основних технічних. автоматизованої системи класу „1”. акт приймання комплексної системи захисту. акт завершення дослідної експлуатації комплексної системи захисту. Категоріювання, оід, ПЕОМ, отз, дтзс, ТЗІ, ізод, модель загроз, КЗ. Зміст. Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів 5. Вступ 6. 1 Акт категоріюванн 2. Акт обстеження   1 АКТ КАТЕГОРІЮВАННЯ. ЗАТ «Інститут інформаційних технологій». Затверджую Ректор. Створення системи технічого захисту інформації. Скачать реферат / курсовую на тему Створення системи технічого захисту інформації, бесплатно. - нормативний документ системи технічного захисту інформації; ОІД. - об'єкт інформаційної діяльності; ТЗІ. - технічний захист інформації. 5 Загальні положення та вимоги з категоріювання.  Акт категоріювання об'єкта є чинним протягом 5 років з моменту проведення категоріювання, якщо не змінилась ознака, за якою була встановлена категорія об'єкта. Первинне, чергове та позачергове категоріювання об'єктів проводиться за порядком, який наведений у пунктах Положення. ОІД – об’єкт інформаційної діяльності; ТЗІ – технічний захист інформації. 5 Загальні положення та вимоги з категоріювання.  Встановлена категорія зазначається в Акті категоріювання об’єкта (додаток А), який складається комісією зкатегоріювання за результатами її роботи. 7. Акт категоріювання об’єкта є чинним протягом 5 років з моменту проведення категоріювання, якщо не змінилась ознака, за якою була встановлена категорія об’єкта. Додаток А. Форма та зміст акта категоріювання об'єкта. Гриф обмеження доступу Прим. N ___. ЗАТВЕРДЖУЮ Керівник установи-власника (розпорядника, користувача) об'єкта _ (посада, підпис, ініціали, прізвище) ___._____. М. П.  3. На ОІД здійснюється _обробка інформації технічними засобами та/або озвучування інформації). взаємодія з державними органами, навчальними закладами, іншими організаціями з питань навчання та підвищення кваліфікації; участь в організації забезпечення навчального процесу необхідною матеріальною базою, навчальними посібниками, нормативно-правовими актами, іншими документами, методичною літературою та ін.  і правил захисту інформації; готувати документи з категоріювання ОІД для. Информатика, Склад проектної та експлуатаційної документації - Учебная лекция.