сетка проволочная штукатурная тканая квадрат 5х5 мм толщина 1.6 мм гост

..

Акт опису й арешту майна зразок

У нас вы можете скачать акт опису й арешту майна зразок в fb2, txt, PDF, EPUB, doc, rtf, jar, djvu, lrf!

Образцы по теме: Акт, Правосудие, ФССП. Приложение N 18 к Приказу ФССП России от N АКТ. о наложении ареста (описи имущества) "__" _. г. _  ¦ N ¦ Описание имущества ¦Кол-во, ¦Предварительная¦ Общая ¦Примечание ¦ ¦п/п¦ (наименование, ¦ мера, ¦ оценка за ¦стоимость¦ ¦ ¦ ¦ существенные ¦ вес ¦ единицу ¦без учета¦ ¦ ¦ ¦ характеристики) ¦ ¦ измерения без ¦ НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учета НДС ¦ (руб.) ¦ ¦ ¦. ¦ ¦ ¦ (руб.) ¦ ¦ ¦ +. На нашому сайті present-4-all.ru зразок позовної заяви про виключення майна із акта опису і арешту. Зразок 1 акта опису спадкового майна АКТ ОПИСУ СПАДКОВОГО МАЙНА м. _ __ 20__ року Я, _____, державний  КК України на випадок приховування або розкрадання майна, яке передано мені на відповідальне зберігання, а також про матеріальну відповідальність за завдану шкоду, я попереджений Підпис:_ __ 20__ року. Зразки заяв. Банківські реквізити. Історична довідка.  Якщо описане майно передано на зберігання не боржникові, а іншій особі, то акт опису й арешту майна складається в трьох примірниках. Перший залишається в провадженні державного виконавця, а інші вручаються зберігачеві майна та боржнику під розписку (на першому примірнику). При конфіскації майна або при виконанні рішення про передачу майна державі акт опису складається в трьох примірниках. Перший залишається в провадженні державного виконавця, два інші вручаються під розписку (на першому примірнику) боржнику, представнику державних податкових органів (якщо він був присутній) або надсилаються їм. Зокрема, у матеріалах справи залежно від предмета та підстави позову мають бути належним чином завірені копії акта опису та арешту, постанови про арешт коштів чи майна боржника, вироку, рішення суду або іншого органу, на виконання яких проводився опис і арешт, матеріали, що є в кримінальній справі щодо належності описаного майна і джерел коштів на його придбання, документи про право власності на майно, кредитні.  На позовні вимоги про визнання права власності на арештоване майно та/або зняття арешту з майна поширюється передбачений статтею Цивільного кодексу України (далі – ЦК) трирічний строк позовної давності. від 17 жовтня р. № Зразок. АКТ. опису майна, в тому числі житла дитини, яка потребує опіки, піклування. Цей опис майна, що залишилося _. (зазначити причину складання опису). _складено ____ _ __ р.  Стан майна. Підтвердний документ. Усього. Посадові особи, які склали акт: _ _ _посада) (підпис) (ініціали та прізвище). Особи, у присутності яких складено акт: _ _ _посада) (підпис) (ініціали та прізвище). На першому примірнику акта опису й арешту майна/додатка до акта опису й арешту майна зазначаються серії та номери бланків для копій документів виконавчого провадження, що були використані для складання копій цього акта/додатка. На копіях акта опису й арешту майна/додатка до акта опису й арешту майна зазначаються серія та номер першого примірника акта/додатка. При проведенні опису майна державний виконавець оголошує боржнику про заборону розпоряджатися описаним майном (здійснювати його відчуження), а в разі потреби - про обмеження права користуватися описаним майном. Головна Інші позовні заявиПозовна заява про виключення з акту опису майна та звільнення з-під арешту. Понеділок, 21 травня   Останні зразки документів. ПОЗОВНА ЗАЯВА про позбавлення батьківських прав. Позовна заява про розірвання шлюбу. АКТ опису й арешту майна. "___" _ _ року. опис: розпочато _ год. _ хв. закінчено _ год. _ хв.  Описано і накладено арешт на таке майно: N з/п. Назва кожного описаного предмета і його відмінні ознаки (відмітки про опечатування). Оцінка. Усього майна описано на суму: (літерами). Описане майно буде передане для реалізації не раніше "___" _ року. На описане майно накладено арешт і встановлено обмеження права користуватися ним: _види, обсяги і строк обмеження) _. Размер: Mb.; України від 25 квітня року n /5, уводяться в дію з моменту прийняття змін до законодавства щодо інформаційно-технічного забезпечення виконавчого провадження, але не раніше ніж через шість місяців з моменту набрання чинності наказом Міністерства юстиції України від 25 квітня року n /5. опису й арешту майна. ((((закінчено. хв. хв. _ року опис:розпочато_ год. _ год. ____ (місце складання акта (повна адреса).  Копію акта опису та арешту майна отримав (прізвище та ініціали осіб, яким вручено копію акта під розписку, із зазначенням серії та номера копії). Сторонам роз’яснено їх право на оскарження дій державного виконавця у начальника органу державної виконавчої служби в суді. Державний виконавець. «___»_ року державним виконавцем _ ВДВЄ _ МУЮ Смірновим Ю.М. був складений акт опису й арешту майна серія ___ № _, згідно з яким було описано та накладено арешт на 4-х кімнатну квартиру № ___ по вул. _, ___ у м. _.  Дата Підпис. Зразки позовних заяв. Шлюбно-сімейні відносини. Сімейні правовідносини (спори). Розірвання шлюбу. Поділ майна подружжя. Визнання шлюбу недійсним. Спілкування та виховання дитини.