сетка проволочная штукатурная тканая квадрат 5х5 мм толщина 1.6 мм гост

..

Акт жазуу

У нас вы можете скачать акт жазуу в fb2, txt, PDF, EPUB, doc, rtf, jar, djvu, lrf!

Иш кагаздарын туура жазууга үйрөтүү – окуу, угуу, жазуу, сүйлөшүү, граммати-ка, орфография жана пунктуация боюнча көндүмдөрдү өнүктүрүү аркылуу ишке ашырылат. Буга ылайык китепке 7 блоктон турган тапшырмалардын түрлѳрү киргизилди.  Мисалы, өтүнүч кат, баяндама кат, түшүнүк кат, акт, көрсөтмө, жазма буйрук жана арыз жазабыз. А силерчи? Улан. Акт (лат. actus - «әрекет») - заңды күші бар ресми құжат. Ол іс-әрекетті, тұрмыс тіршілікті растайтын ресми құжат және лауазымды адамдармен бекітіледі. Заңды күш бар ресми құжат.Актінің кіммен және басқарманың қандай деңгейінде шығарылғанын(қабылданғанын) және оның мазмұнына - мемлекеттік, ведомстволық, нормативтік, аймақтық және басқа актілер екенін айыруға болады. Деректі тіркейтін хаттама. жіберілген тауар-материалдық құндылықтарды түгендеу туралы акт. - акт об инвентаризации товарно-материальных ценностей. азаматтардың материалдық-тұрмыстық жағдайын тексеру актісі. - обследования материально-бытового положения граждан. аяқталған құрылыс нысанын қабылдау туралы акт. - акт приема законченного строительного объекта. заңнама актілерін қабылдайды. - принимает законодательные акты. заңға тәуелді актілер. - подзаконные акты. заңнамалық акт. І. Кіріспе бөлім 1. Акт туралы түсінік. ІІ. Негізгі бөлім Актінің (кесім) құрылымы мен мазмұны, деректемелері, мұрағаттағы акт түрлері. Мұрағат ұйымында актіні дайындау мен ресімдеудің өзіндік ерекшеліктері. Мұрағаттық актілердегі қазақ тілінің көрсеткіштері. Акт (лат. actus - «әрекет») - заңды күші бар ресми құжат. Ол іс-әрекетті, тұрмыс тіршілікті растайтын ресми құжат және лауазымды адамдармен бекітіледі. Заңды күш бар ресми құжат.Актінің кіммен және басқарманың қандай деңгейінде шығарылғанын(қабылданғанын) және оның мазмұнына - мемлекеттік, ведомстволық, нормативтік, аймақтық және басқа актілер екенін айыруға болады. Деректі тіркейтін хаттама. Арыз жазуу үчүн атайы даярдалган бланктарды (формаларды) да пайдаланууга болот. Мындай стандарт бланктар министрлик, ведомство, мекеме, уюмдар тарабынан иштелип чыгып, алардын ички ишмердүүлүгүн уюштурууда керектелет.  Бул боюнча айыл өкмөтү тарабынан түзүлгөн комиссия акт түзгөн. Келтирилген чыгымды төлөө же үйдүн бурчун оңдоп берүү жөнүндөгү менин талабымды коңшум Абды Кадыров аткарбай койду. Келісім – шарттардың көлемі шектелмейді. Мәтінді жазу 3 түрге бөлінеді: Анкета түрінде. Кесте түрінде.  Жарлық – басқарудын шұғыл мәселелері бойынша шығарылатын құқықтық акт. Бұйрық – мекеме алдында турған негізгі және оперативті міндеттерді шешу мақсатында мемлекеттік басқару ұйымдардың, сол мекемеде жұмыс істейтін қызметкерлер мен оған қатысты ұйымдарға жазбаша түрде ұйым басшысының жеке басшылығымен берілетін құқықтық акт. Жарым жартылай регламенттелген иш кагаздарына протокол, акт ж.б. иш кагаздары кирет, мында жогорудагы эркин жана атайын регламенттелген иш кагаздарынын экөөнө тең мүнөздүү белгилер сакталат. Иш кагаздарынын тили.  Алар адабий тилдин нормаларын жана жазуу эрежелерин сактоо менен иш кагаздарынын текстинде ээлеген орунду жана аны жазууда кеткен убакытты үнөмдөөгө өбөлгө түзүшөт. Акт оны жасаушылар шығарған қорытындыдан, айтқан кеңестен, ұсыныстардан тұруы мүмкін (тексеру, зерттеу, тексеріс, бұйымды сынау және т.б.). Істі тасыру-қабылдау актісі. БЕКІТЕМІН: Кәсіпорынның басшысы _. (қолы, аты-жөні). __ ж. Мөр. Ишке, окууга киргенде арыз жазабыз, окуу жана иш процессинде акт түзүлөт, кызмат каттарынын текстин даярдайбыз, жумуштун ар кандай кырдаалдарында отчет, түшүнүк кат ж.б. иш кагаздарын жазабыз. Кыскасы, адам баласынын коомдон мүчө катары орун алышы дайыма иш кагаздары менен коштолот.  Кептин стилдери Стиль – латындын сөзү, кыргызча «жазуу куралы» деген маанини түшүндүрөт. Кесім (Акт). ⇐ Предыдущая 12 13 14 15 16 17 18 Следующая ⇒. Анықтама-ақпарттық қүжаттардың бірі – кесімОл мекеме жетекшісінің тағайындалуымен қүрылған тексерушілер тобы және жауапты адамдардың қатысуымен жазылады. Иш кагаздарын туура жазууга үйрөтүү – окуу, угуу, жазуу, сүйлөшүү, граммати-ка, орфография жана пунктуация боюнча көндүмдөрдү өнүктүрүү аркылуу ишке ашырылат. Буга ылайык китепке 7 блоктон турган тапшырмалардын түрлѳрү киргизилди.  Мисалы, өтүнүч кат, баяндама кат, түшүнүк кат, акт, көрсөтмө, жазма буйрук жана арыз жазабыз. А силерчи? Улан.